Ekowod. Zakład budżetowy związku gmin

Bartoszyce, gen. Bema 30