Liceum Profilowane w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. C. Plater-Zyberkówn

Piaseczno, Chyliczkowska 20