Studia w Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w obliczu pandemii

Materiał informacyjny Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu

Czas pandemii niewątpliwie dotknął każdego z nas i każdej sfery życia człowieka. Reorganizacji wymagała codzienność, a co za tym idzie wszyscy stanęliśmy przed nieznanym. Nowym jutrem, które przyniosło niespodziewane zmiany. Dla edukacji było to ogromne wyzwanie, zarówno dla tej publicznej, jak i niepublicznej. W związku z pandemią koronawirusa od połowy marca zawieszone zostały zajęcia stacjonarne, w związku z czym wszystkie podmioty musiały zmierzyć się z nową formą edukacji, czyli kształceniem na odległość. Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa, jako uczelnia znalazła rozwiązanie w prowadzaniu zajęć i przeprowadzaniu egzaminów poprzez platformę edukacyjną online. Okazało się to trafnym i skutecznym sposobem!

Wzajemne wsparcie i zachowanie bezpieczeństwa

Studenci Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu włączyli się w akcję charytatywną, wspierając działanie szpitali, tym samym pomagając służbie zdrowia. Mieli oni możliwość przekazania dziesięciu procent równowartości swojego czesnego na wybrany szpital. Jeżeli tego dokonali, drugie tyle podarowała Uczelnia!
Bezpieczeństwo zostało zapewnione pracownikom wręcz natychmiastowo, Rektor Uczelni bardzo szybko wprowadził nakaz pracy zdalnej na wszystkich wydziałach, co pozwoliło na ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa. Dzięki temu praca Uczelni nie została zachwiana, a Studenci byli informowani o bieżących sprawach, zarówno telefonicznie jak i drogą mailową.

Można się obronić?

Obrona pracy dyplomowej to zwieńczenie kilkuletniej edukacji i zdecydowanie dzień, na który czeka każdy Student. W dobie COVID-19 proces ten musiał ulec zmianie. Przed Uczelnią stanęło zupełnie nowe zadanie - wprowadzenie zgodnego ze standardami bezpieczeństwa procesu dyplomowania. Wyższej Szkole Bezpieczeństwa zdecydowanie się to udało, obrony prac dyplomowych przebiegały i wciąż przebiegają tak jak w poprzednich latach terminowo, bezproblemowo i bez jakichkolwiek opóźnień. W zależności od wyboru Studentów, egzaminy odbywają się w formie zdalnej lub stacjonarnej z zachowaniem wymaganego reżimu sanitarnego. Opinie osób, które przystąpiły do obrony były pozytywne.

BOROWIECKI Bogusław Marcin – Student bezpieczeństwa publicznego, egzamin
zdalny

Na początku byłem sceptycznie nastawiony do egzaminu zdalnego, ale jak się
okazało całkiem niepotrzebnie. Egzamin przebiegł sprawnie, choć z drobnymi (ale
niezależnymi od obu stron) problemami technicznymi. Jestem bardzo zadowolony, że
wybrałem taką formę obrony. Przystępując do egzaminu w domu odczuwałem nieco
mniejszy stres związany z obroną pracy licencjackiej.

WOŁOCH Paweł, uczestnik studiów podyplomowych, egzamin stacjonarny
Egzamin przygotowany został z zachowaniem wszelkich sanitarnych wytycznych (odległości,
dezynfekcja). Bardzo miła atmosfera sprawiła, że nawet się bardzo nie stresowałem. Zostałem dokładnie poinformowany jak egzamin będzie przebiegał. Wszystko odbyło się sprawnie, bezpiecznie i bez żadnych komplikacji.

Obrony w szczegółach i liczbach

Semestr letni roku akademickiego 2019/2020 niewątpliwie warto podsumować. Był to trudny czas dla Studentów jak i pracowników Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu. Wszyscy sprostali zadaniu, co doskonale widać na przykładzie liczb!

Przeprowadzone obrony do dnia 24.08.2020 r.

Ilość obron na danych kierunkach do dnia 24.08.2020 r.

Dodaj ogłoszenie