Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Maltańskich

Bartoszyce, Limanowskiego 9