Technikum Architektury Krajobrazu w Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. C. P

Piaseczno, Chyliczkowska 20