Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

Piaseczno, Szpitalna 12